BLI MEDLEM

INNMELDING

BERGEN VEST IDRETTSLAG

KONTINGENTER

Medlemskap i Bergen Vest IL krever at aktive medlemmer betaler kontingent og treningsavgift til idrettslaget. Kontingent blir på grunn av nye retningslinjer fra Norges Idrettsforbund fakturert fra idrettslaget, mens treningsavgift blir fakturert fra den gruppe som man er aktiv i. Aktive medlemmer vil derfor få minimum to betalingskrav fra Bergen Vest IL:  Medlemskontingent og Treningsavgift.

Medlemskontingent

Medlemskontingent blir fakturert fra Bergen Vest IL. Størrelsen på kontingent fastsettes årlig på Årsmøtet. For 2023 er Medlemskontingent fastsatt til kr 200.

Du må være medlem for å kunne delta på aktivitet i en eller flere av Gruppene.

Betalt medlemskap gir stemmerett ved Bergen Vest IL’s årsmøte etter fylte 15 år, og gir deg Bergen Vest IL’ medlemsfordeler.

Treningsavgift

Treningsavgiften fastsettes av årsmøtet i Gruppene. Treningsavgift blir fakturert av Bergen Vest IL sammen med medlemsavgift og må være betalt for at man skal få delta på Gruppens aktiviteter.

Treningsavgift går til dekning av aktivitet i Gruppene, som for eksempel forsikring, lagspåmelding, utstyr, dommerutgifter.

For 2023 er treningsavgiften fastsatt til 500kr

Merk: For å være dekket av forsikring  treningsavgift være innbetalt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.